تخت خواب جک دار

آپارتمان های امروزی بسیار کوچک هستند و نبودن فضا یکی از بزرگترین مشکلات آنها می باشد. از این رو طراحان وسایل خانگی سعی کرده اند تا با طراحی هایی خاص وسایل از حداکثر فضای موجود استفاده کنند. تخت ها از جمله وسایلی هستند که فضای زیادی را اشغال می کنند. استفاده از تخت خواب جک […]